Rola pełnomocnika w postępowaniu prawnym: kiedy skorzystać z usług prawnika?

W życiu każdego może pojawić się konieczność skorzystania z pomocy prawnej. Wsparcie dotyczy wówczas różnych kwestii – od interpretacji pism procesowych aż po uczestnictwo w rozprawie sądowej. Jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu? Kiedy zgłosić się po pomoc?

Doradztwo prawne – kiedy skorzystać z usług prawnika

Z usług prawnika można skorzystać w każdej sytuacji, która wymaga wsparcia specjalisty w tym zakresie. Jeśli jakaś kwestia wydaje się zawiła, na przykład w przesłanym przez sąd dokumencie, nic nie stoi na przeszkodzie, aby skontaktować się z pełnomocnikiem w celu uzyskania porady prawnej. Krok ten pozwoli uniknąć dalszych nieporozumień — tym bardziej, że swój finał mogą znaleźć dopiero przy mównicy sądowej. A wówczas bywa już za późno na podjęcie stosownych działań.


To nie jedyna sytuacja, w której wsparcie prawnika może okazać się niezbędne. Z pomocy pełnomocnika korzystają również klienci znajdujący się po drugiej stronie – czyli potrzebujący konsultacji przed wszczęciem własnego postępowania sądowego. Może dotyczyć ono zarówno prawa cywilnego oraz rodzinnego, jak i gospodarczego. Doradca podpowie, jakie działania podjąć, jak interpretować zapisy kodeksu, a także, w jaki sposób zabezpieczyć swoje interesy.


Do doradcy prawnego można udać się również w przypadku pojawienia się podejrzeń o popełnienie przestępstwa czy naruszenie dóbr osobistych. Drzwi kancelarii prawnika otwarte są dla każdego, kto padł ofiarą oszustwa, został o coś niesłusznie oskarżony, bezpodstawnie zwolniony z pracy czy pozbawiony opieki nad dzieckiem. Każda sytuacja – czy to dotycząca pozwania przez inną osobę, czy złożenia wniosku o wszczęcie postępowania — może zostać wcześniej omówiona z pełnomocnikiem.

Interpretacja prawa przy wsparciu pełnomocnika

„Ignorantia iuris nocet” – zgodnie z tą łacińską sentencją nie można zasłaniać się nieznajomością prawa. Wszelkie kwestie z tym związane, które wzbudzają wątpliwości lub obawy, warto skonsultować z pełnomocnikiem tak, aby zarówno w postępowaniu prawnym, jak i poza nim, mieć wiedzę potrzebną do działania zgodnie z kodeksem.