Pozew o kredyt frankowy

Tysiące Polaków, poszukując wsparcia finansowego, związało się z bankami kredytami frankowymi. Uzyskanie pożyczki w szwajcarskiej walucie miało pomóc osobom, które nie posiadały zdolności kredytowej w złotówkach. Początkowo stabilność kursu franka była dużym atutem, lecz wraz z upływem czasu i jego zmianami umowy kredytowe stały się ogromnym obciążeniem finansowym, które należało spłacić. Obecnie większość umów z bankami jest unieważnianych przez Sądy ze względu na znajdujące się w nich niedozwolone zapisy. Klauzule abuzywne, bo o nich mowa, pozwalały placówkom na samodzielne podejmowanie decyzji odnośnie kursu szwajcarskiego zarówno w przypadku wpłat, jak i wypłat, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Ślusarczyk reprezentuje swoich Klientów w postepowaniach sądowych dotyczących unieważnienia „umów frankowych”.

Dlaczego unieważnienie kredytów frankowych jest w ogóle możliwe?

Na przestrzeni lat Banki zawierały w umowach klauzule abuzywne, dzięki którym w dowolny sposób mogły regulować wysokość kursu przeliczeniowego franka szwajcarskiego, co miało przełożenie na wysokość płaconej raty, a także na wzrost wysokości wziętego kredytu. W związku z tym placówki wybierały najkorzystniejsze rozwiązania dla nich, a nie dla swoich klientów. Ponadto wykazano, że kredytobiorcy w wielu przypadkach nie zostali poinformowani przez pracowników banku o tym, że zmiana kursu szwajcarskiej waluty ma wpływ na spłatę ich zadłużenia.

Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Ślusarczyk zajmuje się „pozwami frankowymi”

Obecność klauzul abuzywnych zawartych w umowach kredytowych pomiędzy Bankami a Kredytobiorcami jest szansą na unieważnienie Umowy. Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Ślusarczyk zajmuje się analizą wspomnianych umów, a także przygotowywaniem oraz kierowaniem pozwu do sądu o stwierdzenie nieważności. Do usług świadczonych przez Kancelarię należy również reprezentowanie Klientów w Sądzie oraz prowadzenie sprawy. W przypadku unieważnienia umowy przez Sąd, Bank jest zobowiązany do zwrotu środków z tytułu nadpłaconych rat, wynikających z zawyżenia lub zaniżenia kursu.