Alimenty na dziecko

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko może być zasądzony w wyroku alimentacyjnym albo w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów. Alimenty to środki utrzymania w formie pieniężnej (suma pieniędzy), rzeczowej (dostarczanie mieszkania, wyżywienia, zapewnianie leczenia, edukacji) lub mieszanej (suma pieniędzy plus dostarczanie mieszkania, wyżywienia, zapewnianie leczenia, edukacji itd.). Obowiązek alimentacyjny w całości bądź w części można wykonywać także osobistymi staraniami o wychowanie dziecka, czyli opieką. Alimenty …

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – rozwód

Zgodnie Ustawą z dnia 25 lutego 1964r. (Dz.U.2020.1359 tj. z dnia 2020.08.10) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Rozstrzyganie o kontaktach z dzieckiem przysługuje sądowi rozwodowemu (art. 58 § 1 k.r.o.) oraz sądowi opiekuńczemu (np. art. 113–1135 k.r.o.). Nowelizacja k.r.o. z 6.11.2008 r. rozstrzygnęła wątpliwości co do tego, czy prawo do …