Rola pełnomocnika w postępowaniu prawnym: kiedy skorzystać z usług prawnika?

W życiu każdego może pojawić się konieczność skorzystania z pomocy prawnej. Wsparcie dotyczy wówczas różnych kwestii – od interpretacji pism procesowych aż po uczestnictwo w rozprawie sądowej. Jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu? Kiedy zgłosić się po pomoc? Doradztwo prawne – kiedy skorzystać z usług prawnika Z usług prawnika można skorzystać w każdej sytuacji, która …

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Uzupełnieniem zasady wyrażonej w art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którą władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, jest regulacja art. 107 k.r.o. Dotyczy ona rozstrzygnięcia sądu opiekuńczego o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej przez rodziców, którzy żyją w rozłączeniu. Samo pozostawanie w rozłączeniu przez rodziców nie wystarcza do zastosowania art. 107 § 1 k.r.o. Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej powinien …

Alimenty na dziecko

Obowiązek płacenia alimentów na dziecko może być zasądzony w wyroku alimentacyjnym albo w postępowaniu sądowym o zabezpieczenie alimentów. Alimenty to środki utrzymania w formie pieniężnej (suma pieniędzy), rzeczowej (dostarczanie mieszkania, wyżywienia, zapewnianie leczenia, edukacji) lub mieszanej (suma pieniędzy plus dostarczanie mieszkania, wyżywienia, zapewnianie leczenia, edukacji itd.). Obowiązek alimentacyjny w całości bądź w części można wykonywać także osobistymi staraniami o wychowanie dziecka, czyli opieką. Alimenty …

Ustalenie kontaktów z dzieckiem – rozwód

Zgodnie Ustawą z dnia 25 lutego 1964r. (Dz.U.2020.1359 tj. z dnia 2020.08.10) Kodeks rodzinny i opiekuńczy, każdy z rodziców ma prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Rozstrzyganie o kontaktach z dzieckiem przysługuje sądowi rozwodowemu (art. 58 § 1 k.r.o.) oraz sądowi opiekuńczemu (np. art. 113–1135 k.r.o.). Nowelizacja k.r.o. z 6.11.2008 r. rozstrzygnęła wątpliwości co do tego, czy prawo do …