Prawo rodzinne

Od 2013 roku świadczymy usługi związane z różnorodnymi gałęziami gospodarki oraz kwestiami społecznymi. Dziedziną prawa, w której specjalizuje się Kancelaria Radcy Prawnego Ewy Ślusarczyk, jest prawo cywilne w tym rodzinne, opiekuńcze i spadkowe ale też szeroko rozumiane prawo gospodarcze.

Do najczęstszych postępowań, w których reprezentujemy naszych Klientów, należą sprawy rozwodowe, alimentacyjne, ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi.

Nasza codzienna praktyka dowodzi, że sprawy rodzinne zawsze są dla Klienta trudne i obciążające emocjonalnie, więc pomagając naszym Klientom dokładamy wszelkich starań, aby czuli się tak komfortowo jak to tylko możliwe. Osiągamy to przez profesjonalizm, pełne zaangażowanie i zrozumienie potrzeb Klienta – a przede wszystkim stawiając na pierwszym miejscu dobro jego sprawy.

Kancelaria posiada praktykę w reprezentowaniu Klientów w następujących typach zagadnień:

 • rozwód bez orzeczenia o winie, w tym także kwestie związane ze wskazaniem władzy i opieki rodzicielskiej, sposób i termin kontaktów z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem oraz alimenty.
 • rozwód z orzeczeniem o winie w tym także kwestie związane ze wskazaniem władzy i opieki rodzicielskiej, sposób i termin kontaktów z rodzicem, który nie sprawuje bezpośredniej pieczy nad dzieckiem oraz alimenty.
 • separacja,
 • zezwolenie na zawarcie małżeństwa,
 • alimenty na rzecz małoletniego dziecka, małżonka (dochodzenie i egzekwowanie),
 • podział majątku,
 • władza rodzicielska (ustalenie, ograniczenie, pozbawienie),
 • ustalanie i egzekwowanie kontaktów z dziećmi,
 • sprawy nieletnich,
 • porwania (również uprowadzenie dziecka za granicę), w tym współpraca z władzami,
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
 • spadek,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • darowizna i odwołanie darowizny,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • przemoc domowa,
 • intercyza małżeńska,
 • zniesienie współwłasności,
 • odszkodowania,
 • o zapłatę.
 • skarga pauliańska.