Radca prawny, a adwokat

Radca prawny i adwokat to zupełnie inne zawody.

Wykonywanie swojej pracy przez adwokata reguluje ustawa o adwokaturze. Definiuje ona jakie świadczenia w ramach pomocy prawnej może realizować adwokat. Zalicza się do nich m.in. udzielanie porad prawnych oraz opinii prawnych, tworzenie projektów aktów prawnych, występowanie w imieniu klienta przed sądami i urzędami.

Pracę radcy prawnego reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

Zgodnie z nią radcy prawni, tak jak adwokaci świadczą pomoc prawną  w takim samym zakresie. Od 1 lipca 2015 radcy prawni mogą  reprezentować klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych, jeśli nie pozostają z nimi w stosunku pracy. Czyli będzie to radca prawny wykonujący swój zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach własnej kancelarii. Od 2007 roku radca prawny może też występować w sprawach rodzinnych w imieniu swojego klienta.

Tak więc w tym wypadku różnice są minimalne. Inaczej się ma do pojęcia prawnik, gdyż określa się nim osobę, która ukończyła studia prawnicze, więc może to być zarówno adwokat, radca prawny, sędzia jak i osoba bez dodatkowego tytułu zawodowego. W tym ostatnim wypadku osoba taka nie jest uprawniona do posługiwania się tytułem radcy prawnego czy adwokata, a może jedynie udzielać porad prawnych, sporządzać umowy lub opiniować je.