Usługi

Nasza oferta obejmuje:

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE: rozwód, separacja, unieważnienia małżeństwa, ustalenia istnienia lub nieistnienia małżeństwa, zezwolenia na zawarcie małżeństwa, majątkowych ustrojów małżeńskich, w tym ustanowienia rozdzielności majątkowej, regulowania kontaktów z dziećmi, przysposobienia.

PRAWO CYWILNE : stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, zachowku, wykonania zapisu lub polecenia testamentowego, uznania niegodnym dziedziczenia, nieważności testamentu, uznania za zmarłego i stwierdzenia zgonu, znoszenia współwłasności.

PRAWO GOSPODARCZE

Specjalizujemy się w:

 • opracowaniu strategii postępowania sądowego, na wszystkich etapach procesu tak, by zapewnić ochronę interesów Klientów;
 • reprezentacji stron w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych i mediacyjnych
 • pełnieniu funkcji kuratora w postępowaniach sądowych
 • obronie przed Komornikiem w postępowaniach egzekucyjnych
 • windykacji należności
 • reprezentowaniu Klientów w postępowaniach mediacyjnych
 • prowadzeniu negocjacji pozaprocesowych zmierzających do zawarcia ugody
 • sporządzaniu, opiniowaniu i negocjowaniu umów w obrocie gospodarczym (w tym umów sprzedaży, umów o dzieło, umów najmu i dzierżawy)
 • przygotowaniu i opiniowaniu wzorców umownych, w tym stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie konsumenckim;
 • zabezpieczeniu transakcji przed ryzykiem niewypłacalności dłużnika
 • dochodzeniu roszczeń wynikających z umowy