Rola pełnomocnika w postępowaniu prawnym: kiedy skorzystać z usług prawnika?

W życiu każdego może pojawić się konieczność skorzystania z pomocy prawnej. Wsparcie dotyczy wówczas różnych kwestii – od interpretacji pism procesowych aż po uczestnictwo w rozprawie sądowej. Jaka jest rola pełnomocnika w postępowaniu? Kiedy zgłosić się po pomoc? Doradztwo prawne – kiedy skorzystać z usług prawnika Z usług prawnika można skorzystać w każdej sytuacji, która …

Radca prawny, a adwokat

Radca prawny i adwokat to zupełnie inne zawody. Wykonywanie swojej pracy przez adwokata reguluje ustawa o adwokaturze. Definiuje ona jakie świadczenia w ramach pomocy prawnej może realizować adwokat. Zalicza się do nich m.in. udzielanie porad prawnych oraz opinii prawnych, tworzenie projektów aktów prawnych, występowanie w imieniu klienta przed sądami i urzędami. Pracę radcy prawnego reguluje ustawa …