Radca prawny, a adwokat

Radca prawny i adwokat to zupełnie inne zawody. Wykonywanie swojej pracy przez adwokata reguluje ustawa o adwokaturze. Definiuje ona jakie świadczenia w ramach pomocy prawnej może realizować adwokat. Zalicza się do nich m.in. udzielanie porad prawnych oraz opinii prawnych, tworzenie projektów aktów prawnych, występowanie w imieniu klienta przed sądami i urzędami. Pracę radcy prawnego reguluje ustawa …